Forbi

L. de Pocket fører dig overraskende og tankevækkende gennem livets fire faser: Ungdom, Voksen, Alderdom og Død.

Du får indblik i hans overvejelser og erkendelser, kulturelle og religiøse udfordringer og hans sociale udvikling fra det internt refererende, selvstændigt tænkende barn, til den selvregulerende måske mere tilpassede voksne, der kan se både den lyse og den mørke side af månen.

Digtene har en skæv sprogform, der åbner for dine egne tanker og fortolkninger, og viser dig, hvordan dit eget spejlbillede changerer.

Du kan læse eksempler her:

Ungdom    Voksen    Alderdom

Sidste digt i bogen “Alt, jeg havde” (mens jeg døde)